top of page

AD MARE

emne

Tværfagligt samarbejde, udstilling, maleri, scenografi, rumdesign, lyd

i samarbejde med

Cort Lunde

år

2023, 2024

AD MARE betyder til havet på latin, og havet er netop det visuelle omdrejningspunkt for projektet. Havet rummer både et mikrokosmos i form af alle de levende organismer, der lever heri, og et makrokosmos i form af det uendelige hav, vi ser, når vi f.eks. står på stranden. Ligesom at vi mennesker hver især rummer et mikrokosmos i denne verdens og univers makrokosmos. Havet/vand kan symbolisere fødsel og genfødsel, det kan være en rensende men også en ødelæggende og dødelig kraft. Disse tematikker kan ligeledes overføres til et menneskes livsrejse, og de følelsesmæssige dualiteter, som livet rummer. Havet/vand kan bruges som metaforer for at beskrive vores skiftende sindstilstande. Talemåder som “at ramme bunden”, når man er gået psykisk ned, eller “at komme op til overfladen igen”, når man vender tilbage til en normal eller tilfredsstillende levevis efter en hård eller isoleret periode.

I august 2022 får jeg konstateret brystkræft, hvilket resulterer i en længerevarende sygdomsproces. I denne periode begynder jeg at indsamle muslinge- og østers skaller ved Blokhus strand, da jeg fascineres af skallernes detaljerigdom og deres små universer. Turene ved stranden bliver mit helle og har en mental helende effekt sideløbende med operationer, kemobehandlinger og hospitalsbesøg. For mit vedkommende havde jeg en følelse af at blive sendt til havets bund, hvor der herskede et neutralt mørke. Det var et nulpunkt, en nulstilling, et nyt udgangspunkt. Herfra har jeg bevæget mig mod en ukendt overflade, men ikke på en lineær rejse. Jeg er blevet taget med af livets strøm og har valgt at flyde med og slippe kontrollen i stedet for at kæmpe imod. Denne rejse vil projektet AD MARE belyse i en kunstudstilling, workshops og talks, der tilsammen er en hyldest til livet og en indre og ydre rejse til havet. Derudover vil udvalgte værker/installationer bruges som scenografi under Cort Lundes koncerter på deres Hydrophilia tour.

 

Projektet er under udarbejdelse, nedestående billeder og video viser arbejdsprocessen.

Fieldtrip til Vesterhavet. Optagelse af lyd til sampling og indsamling af skaller. Musik af Cort Lunde.

IMG_3423 2.JPG
IMG_3408 2.JPG
IMG_3401 2.JPG
værker & installationer

skalle-kompostioner

Der opsættes en kunstudstilling i Kunsthal Nord i Aalborg med visuelle værker af Trine Kjærhauge og auditive værker af Cort Lunde. Udstillingen er inddelt i fire rum med hver deres tematik i form af fire værker udformet af skaller og fem interaktive skalle-skulpturer, der visualiserer Trine Kjærhauges sygdomsforløb. Skallerne bruges som et visuelt greb og en henvisning til de førnævnte hav-tematikker. Skalle-værkerne fungerer som en visuel indgangsportal til hvert rum (med undtagelse af rum 4) og præsenterer rummets tematik.

Nedenfor ses tre af skallekompositionerne, Dybet, Tågen og Krop.

Dybet.jpg

"Dybet"

Tågen.jpg

"Tågen"

Krop.jpg

"Krop"

IMG_4967.JPG

skalle installationer

I de fire rum hænger skalle-skulpturerne, lavet af papmache, som publikum kan interagere med. Alle fem skaller rummer lyd-kompositioner af Cort Lunde, der oversætter Trine Kjærhauges rejse og sygdomsforløb til lyd. Kompositionerne kan svagt høres udefra i rummet, men lydoplevelsen forstærkes, når man træder ind under skallerne. De besøgende kan her få følelsen af at blive opslugt og omsluttet af havets univers - ligesom hvis man satte en konkylie til øret.

Skitser og udarbejdelse af skulpturer 

Kunsthal Nord_udstilling_visualisering#2-01.png

rum 1 - dybet

Her er vi ved nulstillingen og beskeden om brystkræft-diagnosen, der markerer 1. stadie i sygdomsforløbet. Rummet mørklægges, og der arbejdes med lysprojektion på skalle-skulpturen, der hænger i midten af rummet. Lyset imiterer vandspejlinger på skallens overflade og changerer i en grønlig nuance. Publikum kan stille sig ind under skallen og lytte til lyden af havets dyb.

Kunsthal Nord_udstilling_visualisering#2-03.png

rum 2 - krop

Her er vi i kroppen og i stadiet med kemobehandlingerne. Rummet er delvist mørklagt, og der arbejdes med lysprojektion, der changerer i en varm rødlig farve på skalle-skulpturen, der hænger i rummet tæt på gulvet. Skulpturen er omsluttet af et stykke tekstil, der går ned til gulvet og bruges som indgang. Her kan man kravle ind i skallen, ligge i fosterstilling, lytte til vandet eller blodets brusen og se hvordan det røde lys trænger ind imellem skulpturens papirlag og bevæger sig rundt.

Kunsthal Nord_udstilling_visualisering#2-02.png

rum 3 - tågen

Her er vi i stadiet, der markerer uvisheden og i en tåget tilstand, hvor det er svært at se næste skridt. Der arbejdes med tekstile rum i rummet, der former sig som labyrinter med blindgyder og snoede stier. Tekstilerne er i et lettere gennemsigtigt materiale, der imiterer tåge. Rundt omkring i labyrinten hænger tre skalle-skulpturer med lyd-kompositioner. Skulpturerne oplyses skiftevis af gule lysprojektioner i et urytmisk interval. Der arbejdes derudover med det naturlige lys i rummet, som ændrer sig i løbet af dagen og ligeledes ændrer det tekstile rum.

Kunsthal Nord_udstilling_visualisering#2-04.png

rum 4 - opløsning

Her er vi i det sidste stadie af sygdomsforløbet, hvor celler er blevet opløst og dannet på ny sammen med en ny sindstilstand og en overgang til noget ukendt. Rummet er smalt og aflangt, og på hver side hænger lyse lette tekstiler hele vejen ned til enden af rummet. Der står små blæsere bag gardinerne og får tekstilerne til at blafre let. På endevæggen hænger den sidste skalle-komposition, som en portal/dør i farver, der minder om en solopgang. Det aflange gulv er dækket med lyst sand. Der afspilles en lydkomposition for enden af rummet ved skalle-kompositionen, der forstærker og understøtter overgangen.

lydkompositioner
Albumcover.JPG

hydrophilia

Den auditive vinkel er baseret på field recordings med fokus på vand, hvor Cort Lunde bruger lyden fra optagelserne til at skabe beats og stemninger, der understøtter værkerne og tematikkerne. Der bliver brugt optagelser fra bl.a. Vesterhavet ved Blokhus strand, Limfjorden og vinterbadeklubben ved Svanemøllen. Alle lyde, der komponeres til værkerne bliver oversat til albummet Hydrophilia - en opfølger til Cort Lundes første album Flora Electronica, der blev støttet af Statens Kunstfond.

Værket Dybet er brugt på albummets cover.

bottom of page