top of page

Værker i Fælles Forandring

emne

Workshops, udstilling,

kunst-happening

i samarbejde med

Kunstner Mie Pilborg, Jammerbugt Kommunes Biblioteker,

Museum for Papirkunst

år

2022

Kunstprojekt for borgere i Jammerbugt Kommune, der blev inviteret til at tage del i en fælles kreativ skabelsesproces. Gennem projektet blev borgerne medskabere af fire fælles kunstværker og fik mulighed for at deltage i tre workshops med fokus på trykteknikker og metoden dekonstruktion/konstruktion. Værkerne blev udstillet på Aabybro bibliotek.

Til slut blev der afholdt en kunst-happening, hvor kunstner Mie Pilborg og jeg skabte

et værk på stedet med udgangspunkt i metoden konstruktion/dekonstruktion. Alt hvad der blev skabt gennem projektet var i konstant forandring og dannede således rammen for temaet “Værker i fælles forandring”.

Kunsten kan danne fællesskaber, den ikke kun er til for kunstneren eller kultureliten men for alle. Den glæde og viden, som vi som kunstnere oplever ved at skabe, ønskede Mie Pilborg og jeg at videregive til børn, unge og voksne ved at inddrage dem i en skabelsesproces. Hvad enten det var igennem en workshop, hvor man opnåede viden om kreative metoder eller et fælles værk, hvor man sammen med andre satte sit personlige præg.  Projektets intention var at bidrage til et kulturliv, hvor alle kan bidrage til et fælles større og indgå i en organisk, kreativ proces, der styrkede det lokale fællesskab.

Projektet blev støttet af Regions Nordjyllands Kulturpulje.

IMG_0639.jpg
IMG_9984.JPG

workshops på Museum for papirkunst

Der blev afholdt tre workshops på Museum for Papirkunst med undervisning i nemme trykmetoder og begrebet konstruktion/destruktion. Gennem workshopsene blev der fokuseret på proces og afprøvninger,

som talte sammen med det overordnede tema “Værker i fælles forandring”. Deltagernes afprøvninger blev udstillet i værkstedet på museet i projektperioden.

Bib_1.jpg
IMG_0783.JPG
IMG_0782.JPG

Fælles værker på bibliotekerne

På hver af de fire kommunebiblioteker blev der opstillet et lærred samt maling & tryk-redskaber, som var tilgængelige for brugerne i den bemandede åbningstid. Bibliotekets gæster kunne herved sætte deres eget aftryk på papiret og i fællesskab skabe en række værker, der for hvert aftryk voksede og forandrede sig. Aktiviteterne blev sat i gang af børnehaver og SFO'er i kommunen. Deltagerne skrev deres navn og alder på en værkseddel, som blev udstillet med værkerne. Det var både Frida på 6 år

og Ole på 70, der fik sat deres aftryk på værket.

Udstilling på Aabybro bibliotek af de 8 fælles værker

“Jammerbugt Kommunes Biblioteker har som hovedformål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derfor ønsker vi at gå ind i dette projekt, da det kan fremme den kulturelle aktivitet, og vi regner dette projekt for at opfylde vores kriterier: aktualitet, alsidighed, kvalitet. Vi synes, at det går nye veje indenfor det område, og det giver vores brugere aktiv mulighed for at være en del af et kunstværk. Derudover tror vi på, at det kan være med til at tiltrække flere nye brugere til bibliotekerne.”

- Susanne Hjorth Hansen, biblioteksleder på Brovst bibliotek

IMG_1263.jpg

kunst-happening på museum for papirkunst

Gæsterne på Museum for Papirkunst kunne overvære Mie Pilborg og Trine Kjærhauge skabe et værk på stedet. Værket blev skabt ud fra metoden konstruktion/dekonstruktion, og var i konstant forandring, da det løbende blev revet, klippet op og sat sammen på ny. Der blev ligeledes brugt afprøvninger og trykmetoder fra projektets workshops.

Værket handlede om at være i den kreative proces fremfor i resultatet.

Vi vidste derfor ikke, hvordan værket endte med at se ud, da fokus var processen, hvilket gjaldt for hele projektet.

Skabelsesprocessen

presse
Screenshot 2022-02-21 at 14.32.38.png
Screenshot 2022-02-21 at 14.32.49.png

Omtale af projektet på Region Nordjyllands hjemmeside, TV2 Nord.dk og Blokhus.dk

bottom of page